TO SI BOM ZAPOMNIL !

Priporočilo šolarjemTO SI BOM ZAPOMNIL …

Povzetek objavljenega članka Schulspiegel 14.11.2012

 Brez učenja ni znanja. V učenje vlagajo šolarji veliko energije, uspeh pa ni vedno zagotovljen. Revija za mladostnike YAEZ je povprašala šolarje po njihovih učnih pristopih, ki jih je nato komentiral strokovnjak.

Izkazalo se je, da ima vsak vprašani drugačen pristop. Vsak učenec upa, da bo pri odgovorih uspešen, da bo naučeno obvladal vsaj do naslednjega preverjanja, ter da naučenega ne bo pozabil že naslednji dan. Prednosti in slabosti predstavljenih pristopov k učenju je komentiral profesor Wolfram Rollett, raziskovalec na izobraževalnem področju.

1. Dijak starosti 18 let, predzadnji razred srednje šole, uporablja metodo petih korakov:
“Večkrat sem imel težave z daljšimi besedili. Pri politiki, zgodovini in ekonomiji je potrebno veliko branja, besedila so polna vsebin in obsegajo tudi teoretične modele (n.pr. teorija gospodarstva po Keynesu). Pri učenju vedno uporabljam metodo petih korakov. Najprej preletim celotno besedilo, si izpišem vprašanja k tematiki in besedilo obdelujem po delih. Poiščem razlago vseh neznanih pojmov in si odgovorim na izpisana vprašanja. V celoti se osredotočim na učenje, zato se zaprem v svojo sobo ter si tematiko razdelam na mojem PC-ju. Prednost takega pristopa je nastanek gradiva v obliki digitalnih dokumentov, ki jih lahko vedno kasneje uporabim n.pr. pri pripravi na maturo. Veliko uporabljam tudi internet, kjer brskam po širši tematiki.”

Mnenje strokovnjaka: Učenec se loteva daljših besedil po načrtu ter postopek izvaja po korakih.  Učenje je veliko lažje, če si učenec najprej zagotovi celovit pregled tematike in najde povezave med področji. Naš sogovornik si sprotno izpisuje vprašanja k besedilu, jih kasneje obdela ter si tako že izdela načrt učenja. Brskanje po internetu za dodatnimi viri dodatno maši lise v znanju in povečuje razumevanje.

Večina učencev bere besedilo od začetka do konca, zato se izpostavlja nevarnosti izgube pregleda. Pri obsežnih besedilih je učenje zato dolgotrajno, učenci pa se z lahkoto izgubljajo v podrobnostih.

2. Dijakinja 18 let, predzadnji razred srednje šole, se uči z YouTubom
“Absolutno se učim z barvami – praktično vsako stran obarvam, rišem oznake in miselne vzorce, povsod razpostavljam posterje ali lističe. Rada kuham, zato večina ključnih opomnikov visi v kuhinji. V veliko pomoč so mi video posnetki z virtualno predstavitvijo postopkov na YouTubu. Posnetke si ogledam, korak za korakom poslušam izgovorjeno besedilo ter si nato obrazložitev zapišem. V zvezek si istočasno zapisujem opombe. Slično postopam tudi pri zvočnih zapisih, ki jih avtor bere sam. V pomoč so mi poudarki, zato ostanem pri stvari tudi pri branju opomb. Za knjigo porabim malo več časa.”

Mnenje strokovnjaka: Obešanje listkov in posterjev je doma zelo uporabno, saj pri učenju mimogrede ali v času, ko učenec nima kaj početi, prihrani veliko časa. Zelo primerni prostori za obešanje so kuhinja, postelja, jedilna miza, hladilnik, pa tudi ogledalo v kopalnici. Pri tem je pomembno, da učenec lističe z vsebino, ki jo že dobro pozna, redno menjava ter odstranjene lističe shrani v mapi za kasnejše ponavljanje. Učno tematiko utrjuje tudi polglasno izgovarjanje besed in stavkov, saj v večini primerov samo tiho branje ne zadošča.

NIKA-PIKA: Učimo se, da bi čim več znali in, da bi kaj postali. Slovenija je majhna dežela, v svetu pa lahko kosa z velikimi samo z znanjem in sposobnostmi vseh nas. Prav nič ni težko, če se le znamo in hočemo lotiti. Ne čakajmo, ne ponavljajmo napak drugih in pridobivajmo znanje povsod, kjer je le mogoče.